ردیاب خودرویی سینوترک ST-906

1,710,000 تومان

آلارم روشن شدن خودرو

آلارم خروج از محدوده تعیین شده

آلارم ورود به محدوده تعیین شده

آلارم ضربه خوردن به خودرو

امکان مشاهده وضعیت خودرو

دارای میکروفون داخلی

دارای باتری داخلی

ارسال پیام و تماس هنگام قطع شدن باتری خودرو

ارسال پیام و تماس هنگام افت ولتاژ باتری داخلی

ردیاب با قابلیت شنود
ردیاب خودرویی سینوترک ST-906

1,710,000 تومان

برای استفاده از همه امکانات سایت به کوکی ها مجوز دهید.