نرم افزار مدیریت ناوگان حمل و نقل بین الملل AETR

نرم افزار مدیریت ناوگان

قابلیت های نرم افزار مدیریت ناوگان حمل و نقل بین الملل AETR

 • پراکندگی جغرافیایی ناوگان حمل و  نقل بین المللی در یک نگاه
 • گزارش لحظه‌ای و دقیق روزانه، هفتگی، ماهانه و …. (زمان، مسافت، اخطارها)
 • گزارش و تحلیل عملکرد راننده مطابق AETR
 • نمایش میزان اعتبار هر خودرو در یک نگاه
 • قابلیت صدور کدرهگیری بار با مدت محدود قابل تنظیم
 • مشاهده ناوگان خودرویی با دسته بندی در وضعیت های مختلف
 • نظارت لحظه‌ای ناوگان روی نقشه بدون محدودیت جغرافیایی
 • گزارش سفارشی روزانه (سرعت، مسافت طی شده، مسیرهای پیموده شده، هشدارها و…)
 • اعلان هشدارها به صورت لحظه‌ای از طریق نرم‌افزار
 • قابلیت تعریف محدوده جغرافیایی با اشکال مختلف
 • قابلیت نمایش راننده های فعال و غیر فعال
 • امکان دریافت گزارشات مختلف از عملکرد رانندگان با اولویت محدوده جغرافیایی
 • استفاده از فنس های از پیش تعریف شده
 • پایش دمای یخچال ناوگان یخچالی
 • پرداخت اینترنتی
 • امکان دسته بندی ناوگان
 • امکان مشاهده مسیر حرکت ناوگان به صورت گرافیکی روی نقشه
 • ارسال منظم و دقیق داده ها به سرور اتاق بازرگانی مطابق با پروتکل مدیریت ناوگان حمل و نقل بین المللی AETR

حال که با امکانات نرم افزار حمل و نقل بین الملل AETR آشنا شدیم نگاهی به ساختار کنوانسیون تیر خواهیم داشت.

کنوانسیون تیر

این کنوانسیون یک کنوانسیون گمرکی است. کنوانسیون تیر در سال ۱۹۷۵ زیرنظارت کمیسیون اقتصادی اروپائی سازمان ملل تدوین و مورد بازنگری قرار می گیرد. درابتدا دو کنوانسیون وجود داشت، یکی از آنها مربوط به کامیونهای حرفه ای و دیگری مربوط به باربود. این دو کنوانسیون بصورت مکمل در۱۶ ژوئن ۱۹۴۹ به تصویب درآمد.

برای تردد و ورود موقت کامیونها نیازبه استفاده کارنه دو پاساژ Carnet de passage و یا تریپتیک Triptyque بود. ضمن اینکه برای محفظه بار بهترین راه حل برخورداری از پلمب گمرکی معتبر و شناخته شده بود.

مفاد توافقنامه ۱۹۴۹ آنقدر موفقیت آمیز بود که درپی پیشنهاد سازمان ایرو، ۱۷کشور کنوانسیون ۱۹۵۹ که زیرنظر کمیته حمل ونقل بین المللی جاده ای کمیسیون اقتصادی اروپائی سازمان ملل تدوین و طراحی شده بود را امضا نمودند.

با امضای این کنوانسیون دیگرنیازی برای ارائه تضمینات درقبال حقوق و عوارض گمرکی کالاویا کنترل های خاص گمرکی نبود، ضمن اینکه ضرورت کارنه دوپاساژ هم برداشته شد. درکنوانسیون تیر، برای کانتینر و به عبارتی دیگر محفظه بارتعاریف  مشخصی وجود دارد و برمبنای شکل، ساختار، ابعاد و مشخصات فنی گواهی تائید تیر Approval Certificate) ) صادرمی گردد.

درنتیجه کامیون با گواهی قبولی و کارنه تیر می تواند بدون ارائه تضمینات اضافی اقدام به حمل کالا از طریق جاده بنماید.

  اما از آنجائیکه حمل ونقل کانتینری از طریق ریلی/ دریائی در حال پیشرفت می باشد، قوانین حمل ونقل جاده ای هم به تبع می بایست خود را مجدداً با تغییرات تطبیق می داد که به موجب آن کنوانسیون تیر۱۹۷۵ تدوین شد.

شما می تواید برای دریافت فایل متن کامل کنوانسیون تیر اینجا مراجعه فرمایید.