ردیاب کالا

ردیاب کالا

ردیاب کالا

ردیاب کالا این امکان را فراهم می سازد به فواصل زمانی گزارش دهی روشن بماند و  براحتی درون و یا در قسمت زیرین کالاها قرار میگیرد.

این دستگاه ها به منظور مشاهده ی کالاهای متحرک بروی نقشه و نیز ذخیره این موقعیت های مکانی به ترتیب زمانی در راستای پردازش های بیشتر کاربرد دارند.

ردیاب های کالا اغلب دارای باطری های قدرتمند و ضد اب هستند. تا بتوانند در شرایط مختلف آب و هوایی و دوری از منبع ولتاز به فعالیت خود ادامه دهند. امروزه ردیابی کالا به مشاهده مسیر حرکت کالا روی نقشه منتهی نمی شود. بلکه گزارشات متنوعی در اختیار صاحبان کالا و مسئولین انتقال می گذارد. شرکت مهان اسمارت با ترکیب قابلیت های سخت افزار و نرم افزاری راهکارهای متنوعی در راستای ردیابی کالا ارائه می دهد.  همکاران