ترازو هوشمند

ترازوی هوشمند

 ترازوی هوشمند یکی از انواع محصولات است که طی گذشت زمان و با نفوذ تکنولوژی تغییراتی در مقایسه با مدل مشابه رایج خود دارد.

این ترازوها، به دلیل هوشمند بودن به گوشی تلفن همراه و اپلیکیشن مخصوص به خود متصل شده و از این طریق امکان انتقال اطلاعاتی فراتر از وزن بدن را دارند.برخی مدل‌های این ابزار که تکامل یافته‌تر هستند در کنار اندازه گیری وزن بدن، اطلاعاتی مانند اندازه گیری شاخص توده بدنی (bmi)، اندازه گیری چربی بدن، اندازه گیری توده عضلانی، تعیین فرم بدن، اندازه گیری نسبت چربی بدن به عضلات، اندازه گیری آب بدن، اندازه گیری متابولیسم پایه، اندازه گیری میزان چربی احشایی (چربی شکمی)، اندازه گیری توده استخوانی را محاسبه و به معرض دید مخاطب قرار می‌دهند.به بیان دیگر می‌توان گفت ترازوی‌های هوشمند اطلاعات دقیق تری نسبت به بدن انسان‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد که با ثبت این اطلاعات در حافظه خود می‌توان امکان پایش دقیق تری برای افراد فراهم سازد.